Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne omfatter produkter og services udført af
Grafisk Udtryk, CVR nr.
41079371, Søndervej 61, Thurø, 5700 Svendborg, Danmark.

Grafisk Udtryk forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse handelsbetingelser.
Du er ansvarlig for at gennemse disse betingelser jævnligt på grafisk-udtryk.dk,så du holder dig opdateret om eventuelle ændringer.

Disse betingelser er gældende i alle forhold mellem Grafisk Udtryk og kunden medmindre andet er aftalt
skriftligt og godkendt af begge parter.

Kontakt

christina@grafisk-udtryk.dk eller på +45 30 26 68 64

1. Indgåelse af aftaler

1.1 Alle tilbud fra Grafisk Udtryk er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Indtil Grafisk Udtryk har modtaget den potentielle kundes accept af fremsendte tilbud, kan Grafisk Udtryk træde tilbage fra sit tilbud uden varsel.

1.2 Alle tilbud skal accepteres skriftligt via mail.

1.3 Når en aftale er accepteret, er det kundens pligt at fremsende alt materiale beskrevet i tilbuddet inden for 7 dage medmindre andet er aftalt skriftligt. Materiale sendes til christina@grafisk-udtryk.dk 

1.4 Hvis tidsfristen ikke overholdes, forbeholder Grafisk Udtryk sig retten til at udføre opgaven efter bedste evne med det materiale som er til rådighed. Ved manglende tekster benyttes “lorem ipsom” og ved manglende billeder benyttes layout fotos. Når materialet fra kunden foreligger, udskiftes det generiske med fremsendte materialer. Overstiger dette arbejde mere end 0,25 time faktureres den forbrugte tid udover tilbuddet med Grafisk Udtryks gældende priser.

1.5 Modtages dokumenter der indeholder fonte Grafisk Udtryk i forvejen ikke har, aftales det med kunden om disse skal købes eller udskiftes til lignende fonte. Køb af fonte faktureres til kunden.

1.6 Grafisk Udtryk bruger kun fonte der er købt retmæssigt, dokumenteret gratis via licens eller fonte fra Adobe eller Google.

2. Priser og betaling

2.1 Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

2.2 Timesatsen er kr. 675,- for grafisk arbejde og WordPress hjemmeside med Divi som tema. Ved specialtilretninger i kode, CSS og på opbygning af hjemmeside med ren “html-kodning” eller anden programmering er timeprisen kr. 950,-
Der betales pr. påbegyndt 15. minutter

2.3 Ved tilbud på konkrete opgaver specificeres eventuel ratebetaling i ordrebekræftelsen, som fremsendes på e-mail til den af kunden opgivet mailadresse.

2.4 Ved ratebetaling fremsendes den første faktura ved opgavens start og efterfølgende hver måned jfr ordrebekræftelsen medmindre andet er specificeret i ordrebekræftelsen.

2.5 Ved tilbud på konkrete opgaver med engangsbetaling fremsendes faktura ved opgavens afslutning på e-mail til den af kunden opgivet mailadresse.

2.6 Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber rykkergebyr ved udsendelse af rykkere.

2.7 Ved forsinkelse af betaling forbeholder Grafisk Udtryk sig af retten til at lukke for adgang til udviklet materiale, indtil alt tilgodehavende til Grafisk Udtryk er betalt. Grafisk Udtryk er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

2.8 Hvis betaling udebliver, og kunden ikke reagerer på påkravsskrivelser fra Grafisk Udtryk, vil kunden blive taget til inddrivelse. Kunden fratages samtidig alle rettigheder til at bruge leverede materiale.

3. Rettigheder

3.1 Grafisk Udtryk ejer alle rettigheder overalt udarbejdet materiale – herunder hjemmesider og logoer m.m. indtil fuld betaling har fundet sted. Herefter overgår rettighederne til kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. (Gælder ikke billeder som ejes af tredjepart).

3.2 Grafisk Udtryk kan ikke drages til ansvar for bortkommet, beskadiget eller slettet materiale udleveret af kunden, i forbindelse med opgaven.

3.3 Ophavsret og brugsret til produkter og ydelser udført af Grafisk Udtryk jfr. ordrebekræftelse overdrages først til kunden ved Grafisk Udtryk modtagelse af betaling for fremsendt faktura til af kunden opgivne e-mailadresse.

3.4 Alle rettigheder vedrørende udarbejdet hjemmeside overdrages fuldt til kunden ved betaling, eneste undtagelse herfor er tredjeparts billeder der ikke er købt af kunden selv og brugerlicensen til Divi og DiviFlash

3.5 Ved køb af hjemmeside udviklet af Grafisk Udtryk medfølger en brugerlicens til Divi. Denne licens bortfalder såfremt kunden får udviklet på hjemmesiden af 3. parts, medmindre andet er aftalt skriftligt. Licensen bortfalder ligeledes ved markante ændringer, foretaget af kunden eller 3. part, i det af Grafisk Udtryk leverede oprindelige layout. Kunden kan til enhver tid selv købe sin egen licens og lægge den på hjemmesiden.

4. Produkter/services fremstillet af tredje part

4.1 Ved køb af produkter / brug af services fra tredje part er det deres handelsbetingelser der er gældende for deres del af opgaven.

4.2 Opgaver / services udføres kun af tredje part efter indgået aftale med kunden.

4.3 Tredje part fakturerer direkte til kunden.

5. Ansvar

5.1 Grafisk Udtryk kan ikke drages til ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

5,2 Det er kundens eget ansvar at sikrer at de må benytte det materiale, herunder billeder og tekster, som kunden afleverer til Grafisk Udtryk. Grafisk Udtryk kan ikke drages til ansvar for fx billeder med copyright der er leveret af kunden.

5.3 Grafisk Udtryk kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader af nogen art, som følge af rådgivning, produkter eller ydelser. Herunder gælder tab af fortjeneste, driftsafbrydelser, tab af information, krav fra tredje part, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

5.4 Grafisk Udtryk påtager sig intet ansvar for at have backup af leveret materiale, herunder billeder, filer til tryk, fonte, hjemmeside mm.

5.5 Grafisk Udtryk påtager sig ikke ansvar for kundens manglende viden og forståelse af IT systemers anvendelse, drift og sikkerhed.

5.6 Grafisk Udtryk er ikke ansvarlig for data i kundens e-mail eller data på kundens webhotel.

6. Accept af handelsbetingelser og vilkår

6.1 Ved at anvende produkter fra Grafisk Udtryk, eller ved at indgå nogen form for samarbejde, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

6.2 Alle ydelser og produkter leveret til kunden af Grafisk Udtryk er udført efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have læst og accepteret handelsbetingelserne inden indgåelse af aftale.

6.3 Handelsbetingelserne tilsidesættes kun ved skriftlig aftale mellem kunden og Grafisk Udtryk.

 

Grafisk Udtryk, juni 2024

Vil du gerne kontaktes, så skal du bare udfylde herunder.

6 + 1 =